Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Program

PIĄTEK 19 października 2018 r.

8.00           Rejestracja uczestników

9.00           Powitania, przedstawienie uczestników, otwarcie konferencji: ks. kard. Stanisław Dziwisz

              

SESJA I: EKOLOGIA I TEOLOGIA

9.30           wprowadzenie do konferencji (15 min): prof. Karol Tarnowski, Stworzenie jako świat przeżywany

9.45           wykład plenarny: (30 min.) prof. John Milbank, Creation, Spirit and Time: For an ecological personalism

10.15         wykład plenarny: ks. dr Witold Kania, Kościół na Górnym Śląsku a ekologia w kontekście COP24

10.45         wprowadzenie do panelu: (15 min.) ks. mitrat prof. Jerzy Tofiluk, Stworzenie w tekstach liturgicznych Kościoła prawosławnego

11.00                             przerwa: kawa/herbata, (konferencja prasowa)

11.30                             PANEL I: dyskusja z udziałem ks. dr hab. Andrzeja Pryba, moderator: ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII

12.30         obiad

 

SESJA II: EKOLOGIA I OIKONOMIA (oikos–polis–cosmpolis)

13.30         wykład plenarny: Maurice Baron Glasman, Creation, Commodification and Collectivism: Restoring nature as a shared inheritance

14.00          wykład plenarny: dr Krzysztof Mazur, Człowiek, maszyna czy algorytm - kto/co jest siłą twórczą przyszłości? O ekologii informacji w dobie triumfu dataizmu.

14.30          wprowadzenie do panelu: prof. Jerzy Żyżyński, Pieniądz jako narzędzie – człowiek jako przedmiot i podmiot integralnego rozwoju

14.45                              przerwa: kawa-herbata

15.15         wprowadzenie do panelu: ks. prof. Maciej Ostrowski, Idea Sacrum i Przyroda. Ekologia na UPJPII

15.30         wprowadzenie do panelu: dr Anna Wajda, Chrześcijańskie nauczanie encykliki Laudato si wobec programów i działań ekologicznych

15.45                             PANEL II: moderator: dr Aleksander Temkin

16.45                             podsumowanie dnia: dr Mateusz Piotrowski

 

SOBOTA 20 października 2018 r.

SESJA III: EKOLOGIA I OIKONOMIA (ekologia solidarności)

9.00           wykład plenarny: dr Joshtrom Isaac Kureethadam SDB, Rediscovering Oikonomy as Caring for Our Common Home: Towards an Ecological Economics

9.30        wprowadzenie do panelu: dr hab. Marek Rymsza, Ekologia i oikonomia. Ekologia solidarności

10.00         wprowadzenie do panelu: dr Stanisław Jaromi OFMConv, Dobro wspólne w naszym wspólnym domu

10.15         wprowadzenie do panelu: dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, prof. KUL, Nawrócenie ekologiczne - postawa szacunku dla życia

10.30                            przerwa: kawa-herbata

11.00         wykład plenarny: prof. Luigino Bruni, Capitalism as  Religion: Economic Prophecy as healing from Idolatry of consumerism and money

11.30                             PANEL III – DYSKUSJA, moderator: dr Mateusz Piotrowski

12.30         obiad

 

SESJA IV: EKOLOGIA I NAUKA O STWORZENIU

13.30         wykład plenarny: Rev. dr Martin Poulsom SDB, Finding a Way: Creation-faith in dialogue with Science

14.00      wykład plenarny: ks. dr hab. Wojciech Grygiel, Perspektywa ekologiczna w teologii ewolucyjnej

14.30         wprowadzenie do panelu: prof. Zbigniew Mirek, Człowiek drogą ekologii, ekoetyki i ekoteologii

14.45         wprowadzenie do panelu: dr Piotr Graczyk, Katastrofa klimatyczna a polityka

15.00      wprowadzenie do panelu: ks. dr Jacek Meller, Man as co-creator of natural and social environment

15.15                             przerwa: kawa-herbata                

15.45                             PANEL IV – DYSKUSJA, moderator: Piotr Popiołek

16.45         podsumowanie konferencji: dr Mateusz Piotrowski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020